Oferta


toga adwokacka

Co oferujemy? Alternatywę dla sporu sądowego – wszelkiego rodzaju przedsądowe lub pozasądowe sposoby polubownego rozwiązania sporu. Wszelkie działania w ramach naszych usług prowadzi Adwokat Radosław Przymuszała.

Radosław Przymuszała od lipca 2016 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką na terenie Zielonej Góry (adres strony internetowej Kancelarii: adwokatprzymuszala.pl). Jeszcze zanim został adwokatem, brał udział w licznych kursach i szkoleniach pozwalających na podejmowanie działań zmierzających do polubownego rozwiązywania sporów, dostrzegając na tym polu ogromny potencjał.

tabliczka z nazwą kancelarii

Czy każdy problem należy od początku postrzegać pod kątem sprawy sądowej? Nie! Wiele problemów można rozwiązać polubownie. Oczywiście, nie wszystkie, jednak w sytuacji gdy postępowania sądowe są coraz dłuższe, próba polubownego rozwiązania sporu może okazać się idealnym rozwiązaniem. A jeśli się nie powiedzie – zawsze można wtedy skierować sprawę do sądu.

Radosław Przymuszała z racji wykonywanego zawodu posiada teoretyczne oraz praktyczne umiejętności pozwalające odpowiednio poprowadzić Klientów ku rozwiązaniu ich problemu, począwszy od samego początku aż do końca.

Klasyczne mediacje

Polegają one na tym, że strony sporu dobrowolnie spotykają się w Kancelarii i pod kierunkiem mediatora Radosława Przymuszały próbują wypracować rozwiązanie, a w przypadku zawarcia porozumienia, mediator sporządza ugodę zatwierdzaną następnie przez sąd.

Uwaga! W przypadku klasycznych mediacji, mediator nie może w tej samej sprawie reprezentować później strony jako adwokat, a więc gdy strony nie dojdą do porozumienia w czasie mediacji, osoba która prowadziła mediacje nie może już reprezentować w sporze sądowym

Wszelkie inne polubowne sposoby rozwiązania sporu

W istocie niewiele odbiegają od klasycznych mediacji, z tym, że w tym przypadku adwokat Radosław Przymuszała już na tym etapie reprezentuje konkretną stronę i negocjując lub nadzorując negocjacje z drugą stroną sporu, usiłuje wypracować dla swojego Klienta optymalne rozwiązanie.

Uwaga! W tym przypadku nie ma przeszkód, by w sytuacji, gdy strony nie dojdą polubownie do porozumienia, adwokat Radosław Przymuszała mógł reprezentować stronę w sądzie jako pełnomocnik.

logo facebooka